Skip to Content
no

Bedre grunnlag for oljeprising

august 8, 2002, 13:45 CEST

Referanseoljen Brent, eller oljen som danner grunnlaget for prissetting av en stor del av råoljen som selges på spotmarkedet, er utvidet med to nye oljekvaliteter.

Oljen fra Brent-feltet på britisk sektor i Nordsjøen har siden midten av 1980-tallet fungert som prisindikator for råolje. Nå inkluderes olje fra feltene Forties og Oseberg på henholdsvis britisk og norsk sektor i grunnlaget for prissettingen.

Gunnar Sletvold, direktør for Statoils råoljesalg, mener endringen er positiv:

"Dette gir et større oljevolum å gå ut fra når den daglige prisen skal fastsettes. For Statoil, som en stor aktør i markedet, er det viktig at prissettingen er forutsigbar og så representativ som mulig," sier han, og legger til at et større referansevolum vil gjøre det vanskeligere for enkeltaktører å påvirke markedet i en bestemt retning.

Det aller meste av oljen som omsettes på spotmarkedet i verden prises i forhold til Brent-olje. Brent-feltet har hatt fallende produksjon de siste årene, og med oljen fra Forties og Oseberg styrkes grunnlaget for å fastsette prisen.

Handel er allerede i gang med den nye referanseoljen, som fortsatt benevnes Brent.