Tester metanol i mikrokraftverk

august 9, 2002, 09:00 CEST

Statoil skal teste og plassere ut i markedet to nyutviklede metanoldrevne turbiner for produksjon av strøm og varme.

"Så vidt vi vet er dette første gang man tester metanol i en mikroturbinløsning," sier Sjur Haugen. Han er leder for forretningsutvikling i Metanol i Foredling og markedsføring.

Statoils hovedkontor i Stavanger vil få strøm, varme, varmt vann og nedkjøling fra den ene maskinen. I høst starter arbeidet med å grave ned metanoltanken, og på nyåret skal deler av strømproduksjonen på Forus Øst drives av metanol.

Den andre maskinen plasseres ved Fjell borettslag i Drammen i samme tidsrom.

I testingen av turbinene samarbeider Statoil med ABB, som eier 50 prosent i maskinprodusenten Turbec. Strømnetteieren Vardar og Fjell borettslag er også samarbeidspartnere.

Prosjektet er delvis sponset av EU, og har som mål å bidra til kommersialisering av denne typen teknologi.

I prosjektet skal totalt 18 maskiner utplasseres og testes med drivstoff som naturgass, diesel, biogass og metanol. Prosjektet ledes av det danske energiselskapet DONG.

"Statoil kommer til å sitte med en voksende utfordring for å finne gassløsninger som ikke går i rør. Det kan åpne seg et framtidig marked med større, stasjonære og desentrale maskiner," sier Haugen.

Slik kan man bringe naturgass til områder hvor naturgass ikke er tilgjengelig. Også på steder hvor det er utilstrekkelig kapasitet i strømnettet kan det være gunstigere å bygge små kraftverk enn å forsterke nettet, mener Haugen.

Han forventer at de nye maskinene som Statoil tester gir lave miljøutslipp. De kommer ikke til å slippe ut svovel, partikler eller sot. Utslippene vil i all hovedsak bestå av karbondioksid og vann.