Skip to content

Kontrakt for Kristin-rør

august 14, 2002, 09:00 CEST

På vegne av rettighetshaverne i Kristin-feltet har Statoil tildelt Marubeni Itochu Steel oppdraget med å levere stålet til rørledningene som skal føre brønnstrømmen fra havbunnsinstallasjonene til plattformen.

Kontrakten er verdt over 100 millioner kroner. Det japanske handelshuset Marubeni Itochu Steel representerer stålprodusenten Kawasaki Steel. Levering er satt til høsten 2003.

Gass- og kondensatfeltet Kristin på Haltenbanken skal produsere fra 12 brønner knyttet til en flytende plattform. Det skal installeres seks brønnstrømsrørledninger mellom fire havbunnsinstallasjoner og plattformen. Total rørlengde blir i underkant av 40 kilometer.

Kontrakten for bygging av plattformskrog blir ventelig tildelt senere i august. Flammebom og stigerørsmodul tildeles trolig i oktober. Den måneden blir det også klart hvem som får oppdraget med å forberede og gjennomføre installasjon av undervannsutstyr og eksportrør.

Produksjonsstart blir høsten 2005. Feltet skal levere om lag 35 milliarder kubikkmeter gass i produksjonsperioden fram til 2016. Kondensat- og våtgassproduksjonen er anslått til henholdsvis 220 millioner fat og 8,5 millioner tonn i perioden.