Leder utnevnt for Naturgass Grenland

august 15, 2002, 23:00 CEST

Grant Gundersen er tilsatt som administrerende direktør i Naturgass Grenland AS. Gundersen er i dag engasjert i Statoils ledergruppe for forretningsområdet Troll/Sleipner.

Naturgass Grenland AS ble stiftet 18. januar i år av Norsk Hydro, Skagerak Energi, Statoil og Gasnor. Eierandelene i Naturgass Grenland er fordelt med 30 prosent hver på Skagerak Energi, Statoil og Hydro, mens Gasnor har 10 prosent.

Naturgass Grenland AS skal bidra til at det utvikles et marked for naturgass i Grenlands-regionen. Formålet med selskapet er markedsføring og distribusjon av naturgass. Selskapet skal også forestå prosjektering og utbygging av gassdistribusjonsnett i regionen og dessuten eie og drive nettet med tilhørende anlegg.

Selskapet har forretningskontor i Teknologisenteret på Kjølnes i Porsgrunn. Grant Gundersen vil tiltre sin nye stilling før 1. desember.

 

  • Naturgass Grenland har nylig lansert egne sider på internett:
www.naturgassgrenland.no