"Gå til hovedinnhold"

Grane-rørledningen på plass

august 18, 2002, 23:00 CEST

Fredag ettermiddag ble arbeidet med å legge den 204 kilometer lange oljerørledningen fra Grane-feltet til Sture-terminalen avsluttet. Deretter starter installasjonen av gassrørledningen fra Grane til Heimdal.

Installasjonsfartøyet "Castoro Sei" har sveiset sammen i alt 16.650 rør av 12 meters lengder til den 204 km lange oljerørledningen fra Grane til Sture. Hydros kontraktor for offshorearbeidet har vært European Marine Contractor.

Rørledningen, som krysser flere oljerørledninger og kabler, er lagt på en trasé av stein og grus, designet av engineeringselskapet Reinertsen, bare noen meter fra oljerørledningen fra Oseberg til Sture.

Det største vanndypet - 355 meter - er i Norskerenna. Mer enn 110.000 tonn stein og grus er dumpet på havbunnen for å etablere fundamenter for rørledningen i de vanskelige områdene på havbunnen, forteller prosjektkontrolleder Terje Thorsen, Hydro Teknologi og Prosjekter.

- Arbeidet har vært krevende, men det har gått svært bra.

Thorsen er særlig tilfreds med at det har vært mulig å unngå å bruke dykkere ved skjøting av rørledningen. Gjennom å flytte forboringsriggen "Scarabeo 6" fra Grane-feltet kunne rørleggingsoperasjonene fortsette helt fram til rørene ble lagt på feltet. Dette gav en innsparing på over 20 millioner kroner og - enda viktigere - risikoen som er forbundet med dykkeoperasjoner kunne unngås.

Etter at offshoredelen av rørledningen nå er koplet sammen med landdelen, vil den bli vannfylt, pigget og trykktestet med sjøvann på Sture-terminalen.

Starter på gassrørledningen

Leggefartøyet "Castoro Sei" har alt begynt arbeidet med å legge den 50 kilometer lange og 18 tommer store gassrørledningen fra Grane til Heimdal, opplyser Per Harald Hansen, leder for rørledningsaktiviteter i Grane-prosjektet. Installasjonen er forventet å ta 14 dager.

Ifølge planen skal begge rørledningene trykktestes innen 1. oktober.