De hvite vindskulpturene på Havøygavlen

august 22, 2002, 23:00 CEST

Når nordgående hurtigrute glir inn mot Havøysund, får passasjerene et nytt og annerledes motiv å fokusere på; de 80 meter høye vindturbinene i verdens nordligste vindkraftpark. Måsøy har fått en ny turistattraksjon og mange ganger mer strøm enn kommunen forbruker.

- Finnmark er ikke selvforsynt med kraft. Gjennom å gå inn for vindkraftutbygging viser vi ansvar og yter et bidrag til kraftproduksjonen i fylket, sier ordfører Ingalill Olsen i Måsøy. Sammen med representanter for eierne og norske og utenlandske medier var hun til stede ved presentasjonen av vindkraftparken torsdag, samme dag som den siste av de 16 vindturbinene ble installert.

De folkevalgte i Måsøy har vært udelt positive til vindkraftprosjektet. Et enstemmig kommunestyre sa ja til vindkraftparken, som skal produsere 120 gigawattimer per år. Det er nok til å forsyne rundt 6.000 husstander med el-kraft i ett år, mange ganger mer enn behovet i Måsøy med 1.450 innbyggere.

Som politiker er Olsen glad for at beslutningen i kommunestyret var enstemmig. Samtidig dekket nok den massive oppslutningen fra alle politiske partier over det faktum at en del av lokalbefolkningen var skeptisk til utbyggingen. Men protestene har begrenset seg til at hun har fått ta imot en del kjeft på Coop'en! sier hun.

- Og innen vi så det med våre øyne, var det nok vanskelig å forestille seg hvor store dimensjoner det er over et slikt anlegg. Vi behøver nok litt tid for å venne oss til de 16 vindmøllene på Havøygavlen, sier Olsen. Selv synes hun at de er fine å se på.

Aktivitet avler aktivitet

- Her kan du kjøre mil etter mil gjennom ødemark, og så ender du opp på et sted der det produseres vindkraft. Det er flott. Og vårt motto er at all aktivitet skaper ny aktivitet. Vi tror for eksempel at kombinasjonen vindkraft og turisme kan gi kommunen vår - som er en fraflyttingskommune - nye muligheter. De turistene som kom hit tidligere, var folk som hadde kjørt feil!

- Å plassere 16 vindmøller i et landskap er et stort inngrep i naturen, men resultatet her er mye bedre enn en kunne ha fryktet, sier Eirik Midtsundstad i seksjon Nye fornybare energikilder i Olje- og energidepartementet. - Jeg er positivt overrasket.