- Dette er bare begynnelsen

august 22, 2002, 23:00 CEST

- Det er bedre å beskatte grå energi enn å subsidiere den grønne.

Frank Hoiting, som har ansvar for oppkjøp i International Renewable Projects i det nederlandske energiselskapet Nuon, snakker om grønn og grå - eller svart - energi. Han viser til at grønn energi kan koste tre ganger mer å produsere enn for eksempel kull og olje og taler varmt for et system som skattlegger ikke-fornybar energi.

- I stedet for å subsidiere grønn energi, burde ikke-fornybar, forurensende energi beskattes, sier Hoiting. Nederland allerede har såkalt økoskatt på ikke fornybar energi, mens Tyskland i stedet har valgt å støtte utbygging av grønn energi.

Sammenliknet med de tyske vindkraftparkene, som har en produksjonsskapasitet på til sammen 9.000 megawatt, er Havøygavlens med sine 40 megawatt et beskjedent anlegg. Men som enkeltstående anlegg er Havøygavlen stort, sier Hoiting. Anlegget, som eies av Nuon, Hydro og Norsk Miljøkraft, vil årlig produsere om lag 120 gigawattimer.

- Havøygavlen er et av de største i Europa og Nuons største enkeltprosjekt. Vindkraftparkene i Tyskland ligger gjerne på rundt 20 MW, og i Danmark - som er den tredje største vindkraftprodusenten i Europa - har enkeltanleggene ofte en kapasitet på ikke mer enn 5 MW. Norge er også et av de få landene der myndighetene bestemmer hvor vindkraftparkene skal ligge, mens det i enkelte andre land kan virke som om hver jordeier fritt kan bygge sin vindmølle, sier Hoiting, som gjerne ser at landskapsarkitekter deltar i planleggingsarbeidet.

Bare en begynnelse

Både Nuon og Hydro er opptatt av betydningen prosjektet i Måsøy har som kompetansebygger når det gjelder vindkraft.

- Det første prosjektet i et nytt land er alltid vanskeligst, sier Hoiting, som er Nuon-ansvarlig for utviklingen av nye prosjekter i Skandinavia og Polen. Han er overbevist om at Havøygavlen vil bli etterfulgt av flere grønne prosjekter i Skandinavia.

- Når vi går inn i et land, har vi som mål å komme opp i en produksjon på 200 MW. Så dette blir ikke det siste prosjektet i Skandinavia. Vår ambisjon er å komme inn på det nordiske markedet.

Og det haster å utvikle grønn energi, understreker Hoiting og Jaap Roos, leder for Kontraktstyring i Nuon og daglig leder i Arctic Wind.

- Det er sagt at den dagen alle på jorden får samme standard - og energiforbruk som USA - behøver vi en ekstra klode, sier Roos.

Naturlig for Hydro

- Det er naturlig at Hydro er opptatt av grønn energi. Vi er Norges andre største kraftprodusent og Europas største forbruker av kraft, sier Hanne Harlem, leder av Krafthandel og markedsføring i Hydro Energi. I likhet mned Hoiting og Roos i Nuon forventer hun at handelen med grønne sertifikater, som er et bevis på at kraften som selges er produsert av fornybare energikilder, vil komme til å øke i tiden som kommer. Systemet er allerede innført i Havøygavlenprosjeket.

Når og hvor Hydro kommer til å engasjere seg i sitt neste grønne prosjekt, er det imidlertid for tidlig å si noe om.

- Vi har nettopp hatt en grundig gjennomgang av forretningsmulighetene som ligger i fornybare energikilder. Neste steg blir å vurdere i hvilken retning vi skal gå og hvor vi eventuelt skal satse.