Utsatt prøveboring på Solsikke

august 22, 2002, 23:00 CEST

Prøveboringen på Solsikke-lisensen er forskjøvet i tid med en drøy måned til begynnelsen av oktober. Streik og endringer i riggplaner har forskjøvet oppstarten av boringen.

Solsikke-lisensen ble tildelt Hydro i 16. konsesjonsrunde. Prospektet regnes som et av de mest interessante på norsk sokkel og kan inneholde store mengder naturgass.

Solsikke-lisensen består av fire blokker. En av dem vil bores i begynnelsen av oktober av boreriggen "Scarabeo 5".

Blokken befinner seg på rekordstort vanndyp - 1.700-1.800 meter - om lag 100 kilometer vest for Ormen Lange-feltet. På grunn av streiken i sommer blant service-personell organisert i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) og viktige oppgaver relatert til Tampen-lisensene vil prøveboringen ha oppstart i første halvdel av oktober.

Eierandelene på Solsikke er fordelt slik:

  • Hydro - 50 prosent (operatør)
  • RWE-DEA - 30 prosent
  • Petoro - 20 prosent