Skip to content

Samsung bygger Kristin-skroget

august 23, 2002, 09:00 CEST

Operatøren Statoil har inngått kontrakt med Samsung Heavy Industries Co. om bygging av stålskrog til den flytende produksjonsplattformen som skal installeres på Kristin-feltet i Norskehavet.

Kontrakten er verd 475 millioner kroner.

Skroget, som blir på 14.000 tonn, skal ha fire søyler og én ringpontong. Et transportfartøy skal frakte det fra byggeverkstedet i Sør-Korea til Aker Stord-verftet i Hordaland. Etter planen skal skroget være framme 30. juli 2004, siden skal det sammenstilles med dekket på Aker Stord.

Kristin-feltet skal begynne å produsere 1. oktober 2005.

"Samlet investering for utbyggingen av Kristin-feltet er anslått til 17 milliarder kroner. Fram til nå er det tildelt kontrakter verdt over åtte milliarder kroner," opplyser Nina Udnes Tronstad, produksjonsdirektør på Haltenbanken sør.

I løpet av høsten skal det tildeles kontrakter for stigerørsbalkong og flammetårn, samt for marine operasjoner.

Gass- og kondensatfeltet Kristin skal kunne levere 126.000 fat kondensat og vel 18 millioner kubikkmeter rikgass i døgnet. Gassen og kondensatet skal produseres fra 12 undervannsbrønner. Reservoaret ligger på nesten 5000 meters dyp.

Trykk og temperatur i reservoaret på henholdsvis 900 bar og 170 grader celsius er høyere enn i noe felt som hittil er bygd ut på norsk sokkel.

Rettighetshaverne i Kristin-lisensen er Statoil (46,6 prosent), Petoro (18,9), Norsk Hydro (12), ExxonMobil (10,5), Agip (9) og TotalFinaElf (3).