130.000 kranløft i året

august 25, 2002, 23:00 CEST

Mat og rør og containere og... Listen er lang over alt som skal løftes om bord og mellom installasjoner i Nordsjøen. På Hydro-opererte plattformer er det om lag 130.000 kranløft i året.

– Mine ambisjoner er at kran og løft skal bli et enda sikrere og tryggere arbeid-sområde. Vi må gjøre alt for at disse operasjonene foregår i sikre former, sier Johan Kr. Mikkelsen, områdedirektør i Drift og Utvinning i Hydro. Han mener det er viktig å legge til rette for kom-petanseheving gjennom trening, gode holdninger og prosedyrer.

I fjor gjennomførte Hydro simula-torkurs for nær 50 kranførere og flagg-menn, og flere enn 200 står for tur i år. Kursene foregår i Ship Manouvering Simulator Center i Trondheim, der Hydro har sponset en ny kransimulator til fem millioner kroner.

En felles løfteprosedyre for alle Hydros installasjoner ble satt i verk i fjor sommer. For å oppgradere denne ytterligere har det vært mange møter mellom sikkerhetsstaben og kurs-deltakere for å drøfte erfaringer.

Mikkelsen retter en spesiell honnør til kurslederne, Svein Ihle Gundersen og Bjørn Breivik. Begge er fristilt fra det operative og har vært dyktige krumtap-per i opplæringsvirksomheten.

– Jeg blir ganske ydmyk når jeg ser hva de har fått til så langt. Når årets opplæringsprogram er gjennomført, tror jeg vi har hevet vårt kompetansenivå ganske betraktelig, sier han. Også kursevalueringene har vært udelt positive. Konklusjonen er at kursene gjør alle bedre og gir trygghet til å mestre kritiske situasjoner, at både selvtillit og kunnskaper øker.