Høy presisjon under rekordtungt løft

august 25, 2002, 23:00 CEST

Løftet av den 950 tonn tunge Fram Vest prosessmodulen vil bli det tyngste som er gjort til en slakt forankret, halvt nedsenkbar flytende produksjons-plattform i Nordsjøen. Operasjonen er komplisert og krever nitid planlegging, blant annet spesielle modelltester.

Fram Vest skal komme i produksjon i oktober neste år. To undervannsrammer på 360 meters havdyp vil hver ha fire brønnslisser som er tilknyttet Troll C-plattformen 20 kilometer unna. En døgnproduksjon på 60.000 fat olje fra Fram Vest skal prosesseres i en egen modul på Troll C.

Når prosessmodulen blir løftet om bord på Troll C i mai neste år, vil løftefartøyet "Saipem 7000" ligge med dynamisk posisjonering, mens Troll C vil ligge slakt forankret. Med største presisjon skal modulen plasseres på tre støtter over vinsjhuset på plattformens aktre babord søyle.

– Vi er veldig fokusert på at løftet skal gjøres på en sikker og kontrollert måte, sier Halfdan Knudsen, oppdragsleder for Fram Vest.

I de senere årene er det gjort lite modelltesting av løfteoperasjoner i Nordsjøen. Men siden dette løftet er såpass spesielt, og siden både løftefartøyet og Troll C er flytere, måtte modelltester gjennomføres.

Ståle Øvretveit, som er Hydros prosjektleder for modelltestingen ved Marin-teks havbasseng i Trondheim, forteller at det er gjennomført over 100 nedsettingsforsøk med forskjellige bølgeretninger og bølgehøyder.

Marintek gjennomfører også datasimuleringer over modul- og fartøybevegelser for å dokumentere kreftene som vil være i sving under løftet.

En egen informasjonsvideo, som blant annet viser modellforsøkene i Trondheim, vil inngå i opplæringen av personellet som skal delta i den avanserte løfteoperasjonen.