Felles sikkerhetsutfordringer i Statoil og Hydro

august 25, 2002, 23:00 CEST

Startskuddet gikk 14. januar i år for felleskampanjen mellom Statoil og Hydro for økt sikkerhet i forsyningskjeden. Samarbeid om hverandres og den enkeltes sikkerhet anses både som riktig og viktig.

Forsyningskjeden er definert som sam-spillet mellom støtteenheter på land, leverandører, baser, fartøyer og innretninger offshore. Hydro og Statoil har til sammen 55 innretninger. Årlig blir det levert 700.000 tonn forsyninger på dekk og 1.300.000 tonn i bulk til offshore-installasjonene.

– Kampanjen retter søkelyset mot eksisterende krav til forsyning. Vi må etterleve våre prosedyrer og beste praksis og være klar over konsekvenser av svikt i et ledd i kjeden. I tillegg fokuser-er vi på viktigheten av å ha riktig kompetanse i alle ledd og fremme riktig atferd, understreker Sjur W. Knudsen, leder for Logistikk & Marine operasjoner i Hydro.

– Gjennom denne kampanjen ønsker vi å øke forståelsen for at det finnes et ledd i forsyningskjeden både foran og etter den enkelte. Disse er helt avhengige av at hver og en følger gjeldene prosedyrer og rutiner, påpeker han.

– Vi skal bryte trenden med økende antall hendelser og tilløp til hendelser knyttet til forsyning av bore- og produksjonsinnretninger. For å kunne opprettholde fokus og bedre sikkerheten i forsyningskjeden ønsker vi derfor tilbakemeldinger på alle forbedringstiltak som blir identifisert underveis. Parallelt med dette arbeides det med en rekke forbedringstiltak i Logistikk & Marine operasjoner. Kampanjen er utarbeidet i samarbeid med Statoil og gjennomføres nå i begge selskaper.

– Vi har slitt med de samme problemstillingene som Hydro både når det gjelder kompetanse og holdninger, og det er svært positivt at vi kan løse disse i fellesskap. Det er ingen grunn til å konkurrere, snarere tvert imot, sier Thormod Hope, direktør for Beredskap, Marine operasjoner og Lufttransport i Statoil.

– Med den nye prosedyren har vi fått et løft når det gjelder sikkerhet og logistikk, samtykker han.