God tilbakemelding fra Oljedirektoratet

august 25, 2002, 23:00 CEST

Hydro har lagt grunnlaget for en omfattende forandringsprosess innenfor området helse, miljø og sikkerhet, konstaterer Olje-direktoratet i en tilsynsrapport i mars.

Tilsynet ble gjennomført på Njord i oktober og november i fjor og tok for seg ulike HMS-styringselementer som er viktige kulturbærere i selskapet.

Oljedirektoratet, som har vært opptatt av de forbedringsprosesser Hydro har iverksatt og resultatene av dem, skriver i sin rapport at Njord-organisasjonen synes å være preget av åpenhet, trygghet og trivsel.

Direktoratet mener også at de enkelte faggrupper og arbeidstakere fremstår med høy integritet og har et kritisk, men konstruktivt blikk på virksomheten og har etablert kanaler for å ta opp saker.

– Dette er en honnør til hele organisasjonen. Vi må bruke tilbakemeldingen til inspirasjon for fortsatt godt sikkerhetsarbeid, sier Hydros HMS-leder på norsk sokkel, Gunnar Breivik.

Han mener OD-rapporten er en positiv tilbakemelding til en organisasjon som har jobbet utrettelig for å forbedre sikkerheten. Og det er spesielt rosende for Njord, som har vist gode resultater.

– Vi må fortsatt være ydmyke og jobbe for å opprettholde et godt sikkerhetsnivå i hele virksomheten. Men vi skal bruke den gode tilbakemeldingen som et tegn på at vi er på rett vei. Vi må stå på videre for fortsatt forbedring og ikke hvile ett sekund, sier Breivik.