Budrunde i Venezuela

august 25, 2002, 23:00 CEST

Energi- og mineraldepartementet i Venezuela har invitert en gruppe bestående av Hydro, Statoil (operatør) og El Pasa til å delta i budrunden for utforsking og utvikling av Plataforma Deltana-området utenfor kysten av Venezuela.

Konsortiet vil by på blokkene 3 og 4, i konkurranse med Total Fina Elf. Hver av blokkene er på om lag 1.000 kvadratkilometer, og vanndypet i området ligger på 50 til 750 meter. De rike gassforekomstene offshore Trinidad strekker seg trolig inn i Plataforma Deltana-området.

PDVSA, det venezuelanske statsoljeselskapet, vil forsyne gruppene med geologiske og seismiske data som så vil bli evaluert. Søknadsfristen er satt til midten av desember 2002.

Hydro og samarbeidspartnerne har hatt en konstruktiv dialog med de venezuelanske myndighetene, og selskapene etter pris på muligheten til å delta i budrunden, sier informasjonssjef Kama Holte Strand i Utforsking og Produksjon Internasjonal i Hydro.