Foreslår samarbeid med Russland i nord

august 26, 2002, 10:00 CEST

Konsernsjef Olav Fjell understreket på et pressemøte i Stavanger i dag, 26. august, at Statoils mål er å kunne fortsette letevirksomheten og utviklingen i Barentshavet.

En omfattende 3D-seismisk undersøkelse er planlagt i år, og en ny neste år.

”Vi ser økende aktivitet på russisk side. Transport av olje fra felt på land - og et ønske om å intensivere innsatsen til havs. Alle de store russiske selskapene har vist interesse for en slik satsing,” sier Fjell.

Han mener at forholdene derfor burde ligge godt til rette for at Norge og Russland kan utvikle et nærmere samarbeid om energiressursene i nord.

”Russlands president Vladimir Putin kommer til Norge i høst for å ha samtaler med norske politiske ledere. Vi ville finne det naturlig at energi i nord sto høyt på dagsorden. Russland og USA er i ferd med å utvikle et tett energisamarbeid. Utvikling av ressurser i arktiske områder er et av samarbeidsområdene. Forholdene burde ligge like godt til rette for at Norge og Russland også kan arbeide sammen om slike spørsmål,” sier Fjell.

Han understreker at vi har betydelige muligheter til å påvirke de fremtidige miljøstandarder i nordområdene gjennom et aktivt samarbeid og samspill med russiske selskaper og myndigheter.