Skip to Content
no

Statoil markerer 30 års virksomhet

august 26, 2002, 10:00 CEST

Statoil markerer 30 års virksomhet i dag, 26. august, med en middag i Stavanger der 110 personer som har betydd mye for utviklingen av selskapet er til stede.

De to tidligere konsernsjefene, Arve Johnsen og Harald Norvik, vil være til stede sammen med nåværende og tidligere medlemmer av konsernledelsen.

De andre gjestene er en rekke tidligere olje- og energiministere, samt de fleste som har hatt styreverv i selskapet i denne perioden.

"Dette for å takke dem som har skapt selskapet, reflektere over fortiden og se fremover mot nye mål,” sier konsernsjef Olav Fjell.

Han peker på at utviklingen av Statoil var en nasjonal satsing drevet frem av samfunnsmessig engasjement, politisk vilje og ikke minst industrielle visjoner. Resultatet er blitt et effektivt, lønnsomt og meget kompetent selskap. En organisasjon med svært innsiktsfulle og oppfinnsomme fagfolk og ledere.

På et pressemøte i Stavanger i dag ble det opplyst at Statoil i løpet av sitt 30-årige virke har hatt et samlet nettoverskudd på 80 milliarder kroner i løpende kroner. Det er betalt 170 milliarder kroner i skatt, og 26 milliarder kroner i utbytte til eieren.

”Resultatene har ikke vært like tilfredsstillende hvert eneste år. Vi har hatt noen svake år, og vi har hatt noen år med meget gode resultater”, sier Fjell, og understreker at selskapets finansielle posisjon er blitt stadig sterkere. "I dag har vi en robust og sterk stilling,” sier han.

På pressemøtet ble det også opplyst at Statoil som operatør har vært ansvarlig for innkjøp av varer og tjenester for til sammen vel 500 milliarder kroner. Av dette har mer enn 400 milliarder kroner endt hos norske bedrifter.

”En av de viktigste oppgavene til Statoil i de første årene var å bidra til utviklingen av en nasjonal kompetent industri. Vi har fått en konkurransedyktig og kompetent industri som i økende grad vinner frem internasjonalt,” sier Fjell.