Rapport om bærekraftig utvikling

august 26, 2002, 10:00 CEST

Med spesialrapporten Framtiden er nå presenterer Statoil hvordan selskapet kan gi et bidrag til en bærekraftig utvikling.

Det er første gang Statoil gir ut en slik rapport. Den er ment å gi en bedre helhetsforståelse av hvordan Statoil styres og hvilken sammenheng det er mellom bedriftens verdivalg og hvordan ting gjøres i praksis. Rapporten er inndelt i kapitler som tar for seg utfordringer knyttet til forskjellige tema. Hvert kapittel slutter med ett eller flere definerte mål.

"For Statoil er bærekraftig utvikling knyttet til ringvirkningene av vår virksomhet på mennesker, miljø og samfunn. Vi snakker om resultater på tre bunnlinjer - én for økonomi, én for miljø og én for samfunn," sier konsernsjef Olav Fjell.

Konsernsjefen påpeker at Statoil søker å styre forretningen langs disse tre dimensjonene på en integrert måte, slik at nettosummen av selskapets virksomhet blir positiv både for Statoil og for omgivelsene.

"Gjennom rapporten ønsker vi å synliggjøre at vi skaper verdier for så vel eierne som for samfunnet," sier han.

Rapporten tar også for seg selskapets historie, den gir en finansiell oversikt og utdyper hvilke kriterier bedriften skal styres og måles etter. Forholdet til egne ansatte, etikk og spørsmål knyttet til menneskerettigheter er alle tema som er nærmere utdypet i rapporten. Også helse, miljø og sikkerhet har en sentral omtale i rapporten.

De ansatte i Statoil er en viktig målgruppe for rapporten.

"Vi vil at rapporten skal stimulere til økt bevissthet og mer helhetlig tenkning i egne rekker omkring hvordan vi driver forretningen. Dette vil også gi bedre risikostyring," mener Fjell.

Alle ansatte skal få rapporten som også skal distribueres til spesielt interesserte investorer, myndigheter, frivillige organisasjoner og andre bedrifter.

Rapporten ble presentert av konsernsjef Olav Fjell under en pressekonferanse i Stavanger 26. august, i forkant av oljemessen Offshore Northern Seas. Den finnes foreløpig bare i engelsk versjon, men den vil om kort tid også foreligge i norsk utgave.