Spennende uttesting av fiberoptikk i oljebrønn på Oseberg Øst

august 27, 2002, 23:00 CEST

For første gang har Hydro tatt i bruk fiberoptiske trykk- og temperaturmålere i et oljereservoar. I brønn E-11C på Oseberg Øst, som ble satt i produksjon 10. august, er det installert to fiberoptiske nedihullsmålere.

Trykkmålerne i den fjernstyrte brønnen, som produserer olje fra de to formasjonene Ness og Etive, har fungert godt fra første stund og kan være en ny milepæl for nedihullsinstrumentering.

Vanlige elektriske trykkmålere har over tid vist seg mindre pålitelige under ekstreme forhold, og i brønn E-11C er det høye temperaturforhold - målerne er plassert på et målt dyp på 3.773 meter der temperaturen er rundt 125 grader Celsius og trykket er opp mot 289 bar. Trykk og temperatur måles på to steder i brønnen, slik at data fra to soner kan måles.

Fiberoptikken gjør det faktisk mulig å måle temperaturen langs hele kabelen på veien ned til reservoaret.

Brønnstyring

- Kunnskap om trykkforholdene er viktig for brønnstyring, forklarer Øyvind Midttveit, som er disiplinleder for produksjonsteknologi i feltenheten Oseberg Øst i Drift og Utvinning Norge.

Brønnen har etter oppstart fungert som produsent, men vil på sikt konverteres til vanninjektor. - Effektiv drift forutsetter at vi har god kunnskap om trykkforholdene i reservoaret for å kunne styre vanninjeksjonen best mulig, sier han.

Brønn E-11C er boret og komplettert med sonekontroll for injeksjon av vann for å holde oppe trykket i reservoaret. De fiberoptiske sensorene er levert av Optoplan/Weatherford.

Pionerprosjekt

- Fiberoptikk koster i utgangspunktet noe mer enn annen teknologi for trykk- og temperaturmåling, men er forventet å gi bedre pålitelighet ved høy temperatur. Derfor har vi gått inn med forsknings- og utviklingsmidler i dette prosjektet, forklarer Sigurd Erlandsen, prosjektleder ved Hydros forskningssenter i Porsgrunn innen forskning og utvikling av såkalte smarte brønner.

- Etter noen tids erfaring fra denne første brønnen kan det bli aktuelt å installere samme teknologi også i andre brønner og felt. Økt bruk av fiberoptikk inngår i Hydros strategi for en bedre instrumentering av brønner. Bruk av FoU-midler er til god hjelp for å holde oppe tempoet i den teknologiske utviklingen, fremholder han.