Troll Pilot har innfridd forventningene

august 27, 2002, 23:00 CEST

Etter ett års drift får havbunnsseparasjonssystemet Troll Pilot gode karakterer for å ha bidratt til å øke produksjonskapasiteten på Troll C og forbedre miljøet.

25. august 2001, knapt to år etter at produksjonen på den Hydro-opererte oljeplattformen Troll C startet, ble Troll Pilot satt i full drift. Havbunnsseparasjonssystemet er installert på havbunnen på 340 meters dyp, 3,5 kilometer fra plattformen, og skiller ved hjelp av gravitasjonsmetoden produsert vann fra olje- og gasstrømmen fra fire av de 39 produksjonsbrønnene som er i drift på Troll C i dag. Deretter reinjiseres vannet i reservoaret, mens den separerte oljen og gassen føres opp på plattformen.

Produsert vann er det vannet som følger oljen og gassen fra reservoaret. Etter hvert som feltene modnes, øker mengden produsert vann. Virkningen av å redusere vannvolumet ved havbunnsseparasjon er tosidig: økt oljeproduksjonskapasitet og lavere oljeutslipp til vann, forklarer Terje Horn, ansvarlig for havbunnsutstyr på Troll. Han betegner Troll Pilot som en suksess.

Høy regularitet

- Driftsregulariteten til Troll Pilot har vært tilnærmet 100 prosent dette året. Og miljøgevinsten er heller ikke ubetydelig: Enkeltprøver har vist at injeksjonsvannet etter separasjonen inneholder bare 15 ppm (parts per million) olje. Til sammenligning har Statens forurensningstilsyn satt en utslippsgrense på 40 ppm for utslipp til vann, mens Hydros interne mål ligger på 30 ppm. Dette vannet ville normalt ha blitt sluppet ut i sjøen etter vanlig rensing på plattformen, sier Horn.

Han legger til at resultatene fra Troll Pilot bekrefter at jo nærmere reservoaret separasjonen foregår, jo lettere er det å skille olje og vann.

Den geologiske strukturen i Troll-feltet gjør feltet særlig egnet til havbunnsseparasjon. På grunn av de tynne oljelagene produserer feltet mye vann tidlig i produksjonsfasen.

Troll Pilot ble utviklet av ABB Offshore Systems i samarbeid med Hydro.

Nest største oljeprodusent

Troll er ikke bare Norges største gassfelt; det er også det nest største oljefeltet på norsk sokkel, målt i utvinnbare reserver. De to oljeplattformene - Troll B og Troll C - kom i produksjon i 1995 og 1999, med Hydro som operatør.

Havbunnsseparasjonssystemet Troll Pilot er ikke det eneste pionerprosjektet på Troll. På midten av 90-tallet ble det skrevet oljehistorie på Troll, da Hydro viste at det var mulig å utvinne de tynne oljelagene under gassen ved hjelp av avansert horisontalboring og senere også med tregrensbrønner.