Skip to content

Norsk-britisk samarbeid

august 28, 2002, 14:30 CEST

Statoil er positiv til at Norge og Storbritannia øker samarbeidet på kontinentalsoklene. Olje- og energidepartementet (OED) og Department of Trade and Industry (DTI) legger i dag, 28. august, fram en rapport hvor økt samarbeid er tema.

Rapporten er utarbeidet på initiativ av industrisamarbeidet Konkraft og dets søsterorganisasjon Pilot i Storbritannia. Målet er å utnytte synergier mellom de to landene.

"Storbritannia er et stort gassmarked for Statoil. Det er viktig at myndighetene legger til rette for de beste transportløsningene slik at vi kan nå markedet. Med bakgrunn i de mulighetene som finnes på tvers av landegrensene, er det viktig for Statoil at dette arbeidet ikke stopper opp," sier konserndirektør i Statoil, Henrik Carlsen.

Konkraft og Pilot har også sett på muligheten for å samarbeide om utvikling av nye felt for å få mer ut av ressursene på tvers av de to lands sokler. Som et eksempel har en brukt det Statoil-opererte Gudrun-funnet i Sleipner-området i Nordsjøen hvor bruk av infrastruktur på britisk sokkel er en av flere muligheter for å realisere utbyggingen.

"Ved å fjerne barrierer for utbygging av felt på tvers av grensen kan leverandørindustrien få flere oppgaver," sier Carlsen.

I tillegg har arbeidsgruppen sett på muligheten for en stadig større standardisering på tvers av landegrensene.

Initiativet har fått til et nært samarbeid mellom selskapene på de to soklene knyttet til helse, miljø og sikkerhet for å få ut det beste av de to lands regelverk og praksis.

Ifølge arbeidsgruppen kan et tettere samarbeid mellom de to landene føre til besparelser på drift, fjerningskostnader og utviklingskostnader i størrelsesorden to milliarder dollar.

Det skal nå utarbeides en traktat med det formål å løse barrierene som måtte finnes for å tilrettelegge for best mulig løsninger.

Se rapporten på OEDs nettsted.