Eivind Reiten: "Vi skal bidra til å skape en bærekraftig oljeindustri i Angola"

august 28, 2002, 08:00 CEST

Hydros utfordringer og muligheter i et land som Angola er en demonstrasjon av samfunnsansvar i praksis, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten som svar på en rapport fra den britiske menneskerettighetsorganisasjonen Global Witness. Den hevder at internasjonale oljeselskaper er innblandet i økonomiske misligheter i Angola.

- Det er tøff konkurranse på kontinentalsokkelen i Angola, påpeker Reiten. - Alle de store, internasjonale selskapene er representert der, og de fleste av dem har vært der i mange år. Hydros interesse for Angola startet på begynnelsen av 1990-tallet, da selskapet så muligheter for å utnytte sin erfaring fra store havdyp på den norske kontinentalsokkelen.

Herjet av krig

- Når et selskap skal etablere seg i et land som er herjet av borgerkrig, reiser det en rekke spørsmål rundt bærekraft. De forskjellige spørsmålene er grundig gjennomgått. Både norske og angolanske myndigheter ble rådspurt. Hydros egne, etiske retningslinjer sier blant annet at de skal følges uansett hvor i verden vi er representert. Det innebærer at vi ikke skal delta i korrupsjon, og at vi følger våre miljøprinsipper uansett hvor vi opererer.

- Etter en nøye vurdering besluttet Hydro å investere i Angola. Vi er sikre på at vi kan være med å bygge opp en bærekraftig oljeindustri i landet, og at vi gjennom denne prosessen kan gi et mer generelt bidrag - om enn i en beskjeden skala - til å skape en bedre framtid for lokalbefolkningen i områder der vi er involvert, framholder Reiten.

Angola er rikt på naturressurser, ikke minst olje og gass. Økonomisk og sosialt sett er imidlertid Angola fremdeles et svært fattig land.

Kompetanseoverføring

- I forbindelse med vår etablering i Angola forpliktet vi oss til å lære opp og utvikle en arbeidsstyrke som hovedsakelig består av angolanere, slik at de i framtiden vil kunne styre sin egen oljevirksomhet uten hjelp fra utlandet. Vi tror at ved å øke kompetansen i Angola har vi styrket vår konkurranseposisjon i landet.

- Angola har store planer om å utvikle sine oljeverdier i nært samarbeid med det statseide oljeselskapet Sonangol, kommenterer Reiten. - Hydro er blant de ledende i verden når det gjelder oljeproduksjon på store havdyp. Norsk Hydro og Sonangol har inngått et samarbeid der Hydro bidrar med teknisk assistanse til Sonangol gjennom en avtale om blokk 34 - og på den måten blir lederkompetanse og teknisk ekspertise overført til Sonangol.

- Avtalen for blokk 34 omfatter også et omfattende utdanningsprogram som Hydro har etablert for unge angolanere. Studentene gjennomgår et intensivt forberedelseskurs i hovedstaden Luanda og får muligheten til å søke om stipend og opptak ved universiteter i Storbritannia.

- Dette "Management and Technology Transfer"-programmet utgjør en stor del av vår aktivitet i Angola, men vårt samarbeid med Sonangol innebærer også at Hydro gir økonomisk støtte til jordbruksprogram som går ut på å lære opp lokalbefolkningen slik at den kan drive egne virksomheter på en lønnsom måte.

Om lag 20-30 kilometer sør for Luanda finnes det mye dyrkbar jord, men ikke mye overflatevann. Hydro studerte gamle data fra en tidlig letefase og fant et vannførende lag 150-200 meter under bakken. Selskapet har siden boret fem brønner for landsbyer i området. I et land der en kubikkmeter vann kan koste så mye som sju amerikanske dollar, er brønnene svært viktige for bøndene i området. Brønnen kan gi 200.000 liter vann pr. dag, noe som dekker behovet til 6.000 mennesker og 350 gårder.

- Hydro har fått ord på seg i Angola for å være mer enn bare et oljeselskap, bekrefter Reiten. - Gjennom vår deltakelse i utviklingsprosjekter viser vi at vi er et internasjonalt selskap med ekspertise på områder som landbruk og energiproduksjon, som er viktig for landets utvikling. I tillegg ivaretar vi vårt ansvar for lokalsamfunnet i de landene vi er representert, og for menneskene som arbeider for oss.

- Engasjementet vår i Angola er på mange måter et godt eksempel på bærekraftig planlegging og gjennomføring som gir økonomiske resultater. Samtidig er vår viktigste jobb å skape verdier, lønnsomhet, skatteinntekter og jobber. Dette er hovedbidraget i vår virksomhet - å løse den industrielle utfordringen.

En annen verden

De siste dagers debatt om norske oljeselskapers engasjement i Angola føles nært og viktig for Hydros personell i Luanda.

- Det er krevende å komme fra norske forhold med norske verdier og leve i et samfunn som er så preget av 25 års borgerkrig, sier Hydros direktør i Angola, Jan Helge Skogen.

- Vi er stolte av det vi bidrar med inn i det angolanske samfunnet, og kjenner engasjement for folket som strever med å overleve under tøffe forhold. At Hydro er her med sin kompetanse og teknologi - og driver utdanning, engasjerer seg i vannprosjekter, skoleprosjekter og jordbruksprosjekter - er små bidrag i en uhyre kompleks situasjon, sier Skogen

Taushetserklæring

Diskusjonen om innsyn er også en sak som ofte er blitt tatt opp. Da Hydro undertegnet avtalen om blokk 34, godtok selskapet samtidig en taushetserklæring om innholdet i avtalen.

- Den må vi respektere, sier Reiten. - Men som et norsk selskap må vi også følge norske regnskapsregler. Det betyr at alle våre norske selskaper har reviderte regnskaper som er sendt til det offisielle regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Hydro er i dag medeier i fem lisenser i Angola - blokk 5, 9, 17, 25 og 34. Oljefunnene på blokk 17 var den første vellykte letevirksomheten der Hydro var partner. Det store dypvannsfeltet startet produksjonen i desember i fjor.