Byford-rapport står ved lag

august 28, 2002, 09:45 CEST

Det er ikke avdekket nye momenter som skulle tilsi at innhold og konklusjoner i den opprinnelige granskingsrapporten etter dødsulykken på Byford Dolphin i april er feil.

Granskingsgruppen har på nytt gått gjennom dokumentasjon og hendelsesforløp. Det er også gjennomført nye intervjuer for å undersøke om arbeidstidsbestemmelsene ble overholdt. I tillegg er arbeidsoppgaver og arbeidsmønstre kartlagt i forbindelse med den forulykkedes siste opphold på boreriggen.

"Når Statoil gjennomfører en gransking, er formålet å klarlegge hendelsesforløp og finne fram til effektive forebyggende tiltak for å hindre gjentakelse, samt fremme læring og forbedring i egen organisasjon," sier sikkerhetsdirektør Geir Pettersen.

"Det har derfor vært viktig at granskingsgruppen fikk mandat til å vurdere ulykken på nytt i lys av de opplysningene som kom fram i norske medier om unormal lang arbeidstid og et mulig annet hendelsesforløp," sier Pettersen.

Han opplyser at Statoils gransking er gjort uavhengig av Oljedirektoratets undersøkelser og politiets etterforskning.