ONS: Banebrytende boreteknologi på Grane-feltet

august 29, 2002, 23:00 CEST

Et nyutviklet verktøy gir mulighet for å "se" dypere inn i undergrunnen og sikre optimal plassering av produksjonsbrønnene på Grane.

– UDR-verktøyet har gitt eksepsjonelle resultater med stor betydning for utbyggingen av Grane, sa Ivar Brandvold – som er Hydros leder for boring og operasjonsstøtte – under sitt foredrag på oljemessen i Stavanger torsdag ettermiddag.

De horisontale brønnene på det Hydro-opererte Grane-feltet skal følge kontaktflaten mellom olje og vann i reservoaret med en avstand på ni meter. Med boreverktøyet "Ultra Deep Resistivity Tool" kan borefolkene måle avstanden til kontaktflaten mellom olje og vann mens boringen pågår.

Utviklingen av verktøyet har foregått i et nært samarbeid mellom Hydro som premissleverandør og Schlumberger Oilfield Services som teknisk leverandør. Det tette samarbeidet ble beskrevet av Ivar Brandvold og Kjell-Erik Østdahl, leder for Schlumberger Oilfield Services i Skandnavia, i deres felles foredrag på ONS.

Man har også testet bruken av seismiske undersøkelser parallelt med boringen, og dokumentert nye anvendelsesområder som kan gi muligheter for å "se" 300 til 400 meter foran borekronen under boring.

– Dette er bare begynnelsen på en spennende videreutvikling av "Seismic Measurement While Drilling"-teknologien, sa Kjell-Erik Østdahl fra Schlumberger.

– Parallelt med dette videreutvikler vi arbeidsprosessene og de operasjonelle samarbeidsformene – som i økende grad foregår i "sanntid" under boring – mellom personell på boreriggen og på land, og mellom Hydro som operatør og serviceselskapene, sa Brandvold i sitt foredrag.

Den nye teknologien har fungert fra første stund, og nye måter å utnytte dataene på har bidratt til en presis plassering av brønnene.

– Det at vi har fått til dette samtidig med at forboringen på Grane har holdt seg under budsjett og foran tidsplanen for boreprogrammet, er meget tilfredsstillende, avsluttet Brandvold.

 

 Fakta om Grane

  • Grane-feltet i Nordsjøen befinner seg 185 kilometer vest for Stavanger – havdypet er 128 meter
  • Reservoaret dekker et område på 30 kvadratkilometer med en oljekolonne som på det høyeste er 80 meter – plasseringen av brønner er utfordrende fordi oljen er tyktflytende og reservoaret har en lang overgangssone
  • Totalt skal det bores 27 oljeproduserende horisontale brønner på Grane – 75 prosent av produksjonen vil komme fra brønner som er forhåndsboret før feltet etter planen settes i drift i fjerde kvartal i år
  • Utvinnbare reserver: 720 millioner fat olje
  • Forventet produksjon: 205.000 fat olje per dag
  • Rettighetshavere: Hydro (34,0 prosent), Petoro (30,0), ExxonMobil (25,6) og Conoco (6,4)