Hedret i Johannesburg

september 3, 2002, 08:30 CEST

Statoil ble blant de fire vinnerne av prisen 2002 World Summit Business Award for Sustainable Development Partnerships under klimatoppmøtet i Johannesburg i Sør-Afrika.

Over 120 selskaper fra 37 land ble nominerte. Statoil ble tildelt prisen gjennom sin deltakelse i Energy Biodiversity Initiative (EBI). Dette er en sammenslutning av miljøorganisasjoner og olje- og gasselskap.

International Chamber of Commerce (ICC) og United Nations Environment Programme (UNEP) hedret EBI som ett av fire partnerskap som har gitt et globalt bidrag til bærekraftig utvikling.

EBI består av fire olje- og gasselskaper og fem ledende miljøorganisasjoner: Statoil, BP, ChevronTexaco, Shell International, Conservation International, Fauna & Flora, Smithsonian Institution, Nature Conservancy og World Conservation Union.

Partnerskapet ble dannet i januar 2001. Målet er å integrere hensynet til biologisk mangfold på en bedre måte i olje- og gassvirksomheten. Partene utveksler erfaringer og bygger på intellektuell kapital for å integrere biologisk mangfold i utvinningen av olje og gass. EBI utvikler ledelsesverktøy og anbefalinger.

"Det er oppmuntrende at vi har fått denne prisen. For våre operasjoner og nye prosjekt blir det utfordrende og viktig å integrere EBIs anbefalinger, både i Norge og internasjonalt," sier Statoils miljødirektør Eli Aamot.