Skip to content

Med på Dow Jones' bærekraft-indeks - for fjerde gang

september 3, 2002, 23:00 CEST

Dow Jones la onsdag fram resultatene av den årlige gjennomgangen for Dow Jones Sustainability Indexes. Hydro er også i år med på indeksen, i gruppen for energiselskaper. For Hydro er dette fjerde året på rad. Indeksen inkluderer i overkant av 300 selskaper i 23 land som er ledende i arbeidet for en bærekraftig utvikling.

- Dette er svært gledelig. Dow Jones-indeksen er en av de indeksene vi legger særlig vekt på å kvalifisere oss for. At vi er kommet med, og at det faktisk er fjerde året på rad, er en bekreftelse på at vi arbeider systematisk og godt på disse områdene, sier direktør Per Anders Oksum, som leder Hydros stab for helse, miljø og sikkerhet.

Ifølge en pressemelding fra Dow Jones vil bærekraft-indeksen påvirke investeringsbeslutningene til rundt 40 fondsforvaltere som bruker Dow Jones-indeksene som kriterium for valg av bærekraftig portefølje.

Bærekraft-indeksen ble lansert i 1999 og dekker de 10 prosent beste av de 2.500 største selskapene på Dow Jones Global Index

Vurderingen av selskapene gir også god innsikt i den økende betydning som økonomi, miljø og sosiale kriterier har for næringslivet. I løpet av de 12 siste månedene er næringslivets resultater i forhold til bærekraftig utvikling blitt vesentlig forbedret. Integrasjonen av økonomi, miljø og sosiale hensyn er løftet høyere opp på dagsordenen innenfor alle sektorer, og har nådd et høyt nivå i virksomheter som er særlig eksponert, heter det i pressemeldingen.

Denne utviklingen gjenspeiles i et raskt økende antall investeringer som er styrt av hensynet til bærekraftig utvikling.

- Folk erkjenner at bærekraftig utvikling har stor innvirkning på selskapene som de investerer i. Ferske skandaler i næringslivet har understreket behovet for større åpenhet og ansvarlighet. Som en følge av dette vender flere investorer seg mot bærekraft-konseptet for å kunne velge godt ledede og framtidsorienterte selskaper, sier John Prestbo, redaktør for Dow Jones Indexes.

Lær mer om Dow Jones Sustainability Indexes