Mindre brann på Heimdal

september 5, 2002, 23:00 CEST

En mindre brann ble i 04-tiden natt til fredag oppdaget på Heimdal-plattformens hoveddekk. Brannen ble slukket etter kort tid. Ingen personer kom til skade i hendelsen.

Alle sikkerhets- og beredskapsfunksjoner ble iverksatt og fungerte i henhold til plan. Både produksjon og eksport av gass er stoppet inntil videre. Gasseksporten via Oseberg Gasstransport er ikke berørt av hendelsen.

Brannen forårsaket ingen skader på personer eller materiell. Branntilløpet er meldt til Oljedirektoratet i henhold til normale prosedyrer. En granskningsgruppe vil reise ut til Heimdal i løpet av fredagen.

Brannen skyldtes trolig utstrømning av brennbar væske fra en utluftingsventil i glykolanlegget. Væsken har deretter kommet i kontakt med et eksosrør på hovedkompressoren.

Heimdal består av en integrert stålplattform og en ny stigerørplattform og er et knutepunkt for prosessering og distribusjon av gass. I tillegg til gass fra selve Heimdalfeltet mottar Heimdal gass fra Oseberg Feltsenter for videre transport gjennom Statpipe-systemet til Ekofisk og videre gjennom Norpipe-ledningen til Emden i Tyskland.

Etter installasjon av rørledningen Vesterled er Heimdal også knyttet til gasstransportsystemet fra Frigg til St. Fergus i Storbritannia.

Beliggenhet: Blokk 25/4, ca. 35 km sør for Frigg-feltet og 180 km vest for Stavanger.

Deltakere:
Hydro (operatør) 19,27 prosent
Marathon 23,80
Statoil 20,00 
Petoro 20,00 
TotalFinaElf 11,94 
Total Norge AS   4,82 
Ugland   0,17