Funn i blokk 31 i Angola

september 6, 2002, 11:30 CEST

Det er gjort et oljefunn i dypvannsblokk 31 utenfor Angola hvor Statoil har en andel på 13,33 prosent.

Funnet, Plutão 1, ble gjort med operatøren BPs andre letebrønn i blokken. Brønnen ble testet med en maksimum rate på 5357 fat olje per døgn, men ifølge operatøren er det nødvendig å gjennomføre ytterligere evalueringer før man kan fastslå størrelsen på funnet.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Leiv Eiriksson på 2020 meters havdyp, rundt 175 kilometer utenfor Angolas kyst. Plutão ligger 36 kilometer vest for Kizomba A i blokk 15, hvor ExxonMobil er operatør. Statoil har også 13,33 prosent i blokk 15.

Statoil er med i tre blokker i Angola. I blokk 17 ble den første oljen fra Girassol-feltet produsert i desember 2001, og feltet produserer nå som forventet.

"Feltutviklingen i blokk 15 er i gang og det er gjort flere funn i både blokk 15 og 17. Det er gledelig at det nå også er gjort et funn i blokk 31," sier Morten Rye-Larsen, som er Statoils letesjef for Vest-Afrika i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon.