Streik får følger

september 6, 2002, 14:15 CEST

Streiken som er varslet på Mongstad-raffineriet i Hordaland fra mandag 9. september vil få store konsekvenser for Statoils virksomhet.

Opptrapping av konflikten mellom Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) og Oljeindustriens landsforbund har ført til at 45 medlemmer i YS-organisasjonen Privatansattes fellesorganisasjon (Prifo) blir tatt ut i streik fra midnatt mandag. Prifo-medlemmene arbeider ved ytre anlegg og havn på Mongstad.

"Vi beklager meget sterkt at vi er tatt ut i konflikt siden vi har kommet til enighet med YS i Statoil i årets lønnsforhandlinger," sier Jostein Gaasemyr, forhandlingsdirektør i Statoil.

At et begrenset antall YS medlemmer på Mongstad blir tatt ut i konflikt får store konsekvenser for virksomheten. Gaasemyr understreker at det er Statoils forpliktelse å begrense skadevirkningene av en slik arbeidskonflikt.

Umiddelbart etter at streiken er et faktum, vil skipstrafikken til og fra Mongstad i all hovedsak stoppe opp. I tillegg vil produksjonen ved raffineriet bli redusert og etterhvert stanse når lagrene er fulle. Bøyelastere som leverer råolje fra felt på norsk sokkel vil bli rutet om dersom det er nødvendig.

De Hydro-opererte plattformene Troll B og Troll C i Nordsjøen vil fortsette å levere råolje til Mongstad gjennom oljerør, inntil lagerhallene er fulle.

En streik ved Mongstad-raffineriet vil ikke skape umiddelbare problemer for forsyning av drivstoff og fyringsprodukter i Norge.