Kartellanklage: Hydro bestrider å ha opptrådt lovstridig

september 8, 2002, 23:00 CEST

I dag starter rettsaken mot Statoil, Hydro, OKQ8, Preem og Shell i Stockholms tingsrätt for brudd mot konkurranselovgivningen. Hydro bestrider at selskapet har opptrådt lovstridig.

- Hydro har hatt intern granskning av påstandene, og avdekket at en enkelt person i selskapet fikk informasjon om prisdiskusjoner mellom konkurrenter, men anser ikke at dette hadde en slik innvirkning på selskapets beslutninger at det oppsto noen lovstridig aktivitet, sier direktør Bengt Gøran Markeborn i Hydro Oljemarkedsføring.

Saken gjelder påstander om prissamarbeide i strid med konkurranselovgivningen i en periode i november 1999. Det svenske Konkurrensverket krever de fem selskapene for 715 millioner svenske kroner i konkurranseskadeavgift.

Avgiften for Hydro er satt til 74 millioner svenske kroner. Sammen med Preem har Hydro fått en lavere avgift fordi de har vært medhjelpelig i utredningen av saken. Statoil og OKQ8 har derimot vært ansett som de drivende partene i kartellet, og deres avgifter er satt til henholdsvis 222 og 218 millioner kroner.

- Hydro har under hele saksbehandlingen samarbeidet med konkurranseverket om utredning av saken, sier Markeborn.

Saken, som er forventet å strekke seg langt utover høsten, vil delvis bli holdt bak lukkede dører. Dom er ventet en gang i 2003.