Streik på Mongstad

september 10, 2002, 11:00 CEST

Den varslede streiken på Mongstad-raffineriet trådte i kraft fra midnatt, 9. september. Det ble ikke oppnådd enighet i forhandlingene mellom Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) og Oljeindustriens landsforbund (OLF).

Foreløpig er 45 medlemmer i YS-organisasjonen Privatansattes fellesorganisasjon (Prifo) tatt ut i streik, men flere YS-medlemmer i Statoil kan bli omfattet dersom konflikten trappes opp.

Det var en viss tilnærming mellom partene under forhandlingene og flere av de sentrale kravene fra Prifo ble innfridd, opplyser forhandlingsdirektør Jostein Gaasemyr i Statoil.

"Vi er svært skuffet over at den nye forhandlingsrunden ikke resulterte i en løsning," sier Gaasemyr.

Han synes det er urimelig at Statoil tas ut i en konflikt hvor det som synes å hindre en løsningen ligger i lønnsforhold i en annen bedrift.

"En utvikling som bringer Statoil-ansatte inn i konflikten blir spesielt vanskelig å forstå siden vi har oppnådd enighet med YS i de interne forhandlingene."

Statoil arbeider for å sikre leveranser av drivstoff og fyringsolje i Norge også ved en eventuell langvarig arbeidskonflikt. Selskapet har drivstofflagre i Norge som vil kunne forsyne markedet i en til to uker. I tillegg vil Statoil importere produkter om nødvendig.

Skipstrafikken til og fra Mongstad vil stoppe opp som følge av streiken. I tillegg vil produksjonen ved raffineriet bli redusert og etterhvert stanse når lagrene er fulle. Bøyelastere som leverer råolje fra felt på norsk sokkel vil bli rutet om dersom det er nødvendig.

De Hydro-opererte plattformene Troll B og Troll C i Nordsjøen vil fortsette å levere råolje til Mongstad gjennom oljerør, inntil lagerhallene er fulle.

Se pressemelding fra OLF.