Streiken trappes opp

september 12, 2002, 14:30 CEST

I alt 43 Statoil-ansatte i Norges funksjonærforbund (Nofu) tas ut i streik fra mandag 16. september. Dette innebærer en ytterligere opptrapping av streiken som har pågått siden 29. august.

De ansatte arbeider i enheten Konserntjenester (KTJ) med anskaffelser, dokumenttjenester, post, betaling og fakturabehandling ved Statoils kontorer i Stavanger og Bergen.

"Konsekvensene av opptrappingen vil være håndterlig for bedriften, selv om den medfører forsinkelser og redusert service på noen områder," sier Randi Grung Olsen, direktør i KTJ.

Forhandlingsdirektør i Statoil, Jostein Gaasemyr, beklager sterkt at Statoil-ansatte blir tatt ut i en ytterligere opptrapping av konflikten.

"Særlig uforståelig blir dette når det som synes å hindre en løsning er interne lønnsforhold i Esso som Statoil ikke har mulighet til å påvirke," sier Gaasemyr.

Siden Mongstad-raffineriet i Hordaland ble rammet av konflikt 10. september har skipstrafikken til Mongstad blitt kraftig redusert. Bøyelastere som leverer råolje fra felt på norsk sokkel vil bli rutet om dersom det er behov for det.

Produksjonen ved raffineriet er lavere enn normalt som en følge av streiken, men vil trolig bli opprettholdt fram til den planlagte revisjonsstansen 18. september.

Statoil arbeider for å sikre leveranser av drivstoff og fyringsolje i Norge også ved en eventuell langvarig konflikt.

Se pressemelding fra Oljeindustriens landsforening.