Streiken avsluttet

september 16, 2002, 20:00 CEST

I kveld, 16. september, kom Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) og Oljeindustriens landsforbund (OLF) til enighet om en revidert tariffavtale.

Streiken som startet 29. august, er dermed avsluttet og de streikende gjenopptar arbeidet.

"Vi er glad for å ha kommet fram til en løsning som er tilfredsstillende for begge parter. Vi er særlig tilfreds med at konflikten ble løst før revisjonsstansen på Mongstad," sier forhandlingsdirektør i Statoil, Jostein Gaasemyr.

I de siste forhandlingene kom partene fram til enighet om at Oljeoverenskomsten skal gjelde ved Essos raffineri på Slagentangen og i Gassco.

Videre ble det enighet om at forhandlingsprosessen for framtidige oppgjør skal forbedres.

45 medlemmer av Privatansattes fellesorganisasjon (Prifo) har vært i streik ved Statoils Mongstad raffineri siden 9. september. Ved Statoils kontorer i Stavanger og Bergen har 43 medlemmer av Norges funksjonærforbund (Nofu) vært i streik siden 16. september.

Se pressemelding fra OLF.