Kontrakt for kveilerørstjenester

september 19, 2002, 14:00 CEST

Statoil har tildelt kontrakt for kveilerørstjenester til Schlumberger. Kontrakten gjelder for tre år med opsjoner for to ganger to år.

Den omfatter leveranse av personell og utstyr for alle kveilerørsoperasjoner på norsk sokkel. Unntaket er boring med kveilerør og kveilerørsoperasjoner fra spesielle intervensjonsfartøy. Verdien er beregnet til mellom 80 og 100 millioner kroner årlig.

Kveilerør brukes hovedsakelig til vedlikehold av produksjonsbrønner og klargjøring av nye brønner. Metoden går ut på å føre et langt rør, som normalt er kveilet opp på en trommel, inn i brønnen under trykk og derved spare tid og unngå skader på reservoaret.

"Bruk av kveilerør er en kostnadseffektiv måte å øke og opprettholde produksjonen fra feltene. Arbeidet omfatter bruk av perforeringskanoner, plugging, logging og opprensking," forklarer Jan Eric Lode, fagleder i kveilerørsteknologi.