"Gå til hovedinnhold"

Først på fjernstyrt komplettering

september 19, 2002, 09:00 CEST

Statoil har gjennomført verdens første vellykkede fjernstyrte re-komplettering av en havbunnsbrønn fra flyterigg.

Boreriggen Deepsea Trym utførte kompletteringsjobben på havbunnsbrønn I-3 H, som er en oljeproduserende brønn på Gullfaks-satellitten Rimfaks.

Utstyret som er benyttet, SCRAMS (Surface Controlled Reservoir Analysis and Management System), er utviklet av firmaet Welldynamics, eid av Halliburton og Shell. Statoil har tidligere benyttet fjernstyring av brønner ved hjelp av SCRAMS fra plattformer på feltene Gullfaks og Sleipner.

Ifølge Hermod Johansen, leder for reservoarutvikling på Gullfaks-satellittene, gjør dette utstyret det mulig å overvåke og fjernstyre brønnoperasjoner uten kostbare intervensjoner. Det bidrar til en høyere utvinningsgrad uten store merkostnader.

Evaluering av den nylig avsluttede operasjonen vil være med å avgjøre om man skal fortsette med fjernstyrt brønnkomplettering.

"Fordelen med Scrams er at ventiler nede i brønnen kan opereres fra Gullfaks A-plattformen. I et reservoar som inneholder olje, vann og gass kan vi stenge av en sone som produserer vann og holde tilbake gass ved å strupe produksjonen fra sonene som produserer mest gass," forklarer Johansen.

Den aktuelle brønnen, som er lokalisert på 135 meters havdyp, ble rensket og kom i produksjon. Brønnen er nå stengt ned midlertidig på grunn av revisjonsstans.

Statoil har 140 havbunnsbrønner, og er verdens nest største operatør av slike brønner etter brasilianske Petrobras. Ved årsskiftet vil Statoil ventelig operere rundt 200 havbunnsbrønner.