Ny og renere fyringsolje

september 24, 2002, 14:00 CEST

Statoil tilbyr denne høsten en ny fyringsolje som inneholder nær 90 prosent mindre svovel enn vanlig fyringsolje.

Oljen har fått navnet Statoil Miljø, og blir i første omgang markedsført i byområder i Norge.

"Den nye oljen brenner renere enn ordinær fyringsolje, noe som gjør at utslipp av sot og partikler reduseres," sier salgsdirektør Hans Olav Høidahl i Statoil Norge.

Statoil Miljø er toppoljen blant Statoils fyringsoljer som nå tilbys i tre kvaliteter; Standard, Pluss og Miljø.

Statoil er det første oljeselskapet i Norge som tilbyr en fyringsolje som vil gi betydelig reduksjon av svovelutslipp. Svovel bidrar til sur nedbør og lokal forurensning, og kan forårsake luftveisplager.

Senioringeniør Atle Jørgensen ved Statoils raffineri på Mongstad har vært med å utvikle og teste den nye fyringsoljen. Ifølge ham vil mindre sotdannelse i fyringsanlegg også gi bedre utnyttelse av fyringsoljen slik at forbruket av olje reduseres.

Jørgensen sier at innsatsen fra flere selskaper i forbindelse med å redusere svovelinnhold i vanlig diesel, har vært en medvirkende årsak til Statoils lansering av den nye fyringsoljen.

"Alt i alt skal dette bidra til pålitelig og økonomisk drift av fyringsanlegg samtidig som miljøet belastes mindre," sier Jørgensen.