"Nyhamna avgjorde"

september 26, 2002, 11:00 CEST

- Sannsynligheten for at gassen skulle bli ført til land økte betydelig da partnerne i Ormen Lange-lisensen i mars i år ble enige om at Nyhamna i Aukre kommune var det beste stedet for ilandføring, sier Thor A. Tangen, prosjektleder i Hydro for Ormen Lange.

Etter mer enn to års utredning har Ormen Lange-prosjektet nå trukket sin konklusjon og anbefaler at gassen fra Ormen Lange føres i land.

Tangen forteller at Nyhamna i Møre og Romsdal pekte seg ut som det klart beste stedet av såvel økonomiske som helse-, miljø- og sikkerhetsmessige årsaker.

- Nyhamna har et stort industriområde som er godt avskjermet både mot land og mot sjøen. Størst betydning har det likevel at avstanden mellom feltet, ilandføringsstedet og markedene i Storbritannia og på Kontinentet er svært gunstig, sammenliknet med de andre alternativene. Dessuten har import- og eksporttraseene rundt Nyhamna vist seg å være mindre problematiske enn først fryktet.

Prosjektgruppen, som ble etablert i desember 1999, begynte med 14 mulige ilandføringssteder. Noen måneder senere var alternativene redusert til sju, og deretter til fire. I mars i år besluttet partnerskapet å gå inn for Nyhamna.

Behandles i partnerskapet

Forslaget om å føre gassen i land vil nå bli behandlet i partnerskapet. Det er ventet at en avgjørelse vil bli tatt i løpet av fjerde kvartal.

Rettighetshaverne i Ormen Lange er Hydro, som er operatør i utbyggingsfasen, og Shell, som er operatør i driftsfasen, samt Petoro, Statoil, ExxonMobil og BP. Petoro er største andelseier med 36 prosent, mens Hydro har 18 prosent i feltet.