Fjell foreleste ved NHH

september 27, 2002, 10:15 CEST

Konsernsjef Olav Fjell tok for seg miljøutfordringer og bærekraftig utvikling i årets Lehmkuhl-forelesning ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen 27. september.

Foredraget ble holdt på NHH i tilknytning til fødselsdagen til høyskolens grunnlegger, Kristofer Lehmkuhl. Lehmkuhl-forelesningen er en av Norges viktigste "talerstoler" for næringslivsfolk. Gjennom mer enn 40 år har én leder hvert år blitt invitert til å forelese over et selvvalgt tema for et publikum på mellom 300 og 400 personer.

Bærekraftig olje- og gassutvikling, selvmotsigelse eller realistisk ambisjon? er foredragets tittel.

Interessen for bærekraftig utvikling griper om seg i offentligheten, i næringslivet generelt og i oljebransjen. Statoil har tatt utfordringen, og selskapet kan allerede vise oppløftende resultater av innsatsen. Teknologiutvikling og nyskapende driftsløsninger har gitt reduserte utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann. Dette har blant annet resultert i at selskapet nylig fikk teknologiprisen ved World Petroleum Congress i Rio de Janeiro.

Selskapet har i tillegg kvalifisert seg til Dow Jones Sustainability-indeksen, og det offentliggjorde nylig sin første rapport på bærekraft.

Statoils visjon er å bygge et internasjonalt olje- og gasselskap i verdensklasse. Ifølge Fjell forutsetter dette at selskapet også er i fremste rekke når det gjelder å ivareta omgivelsene.

"Dersom miljøoppgavene ikke tas på alvor, mister selskapet legitimitet, konkurransekraft og eksistensberettigelse," sa konsernsjefen i foredraget.

Konsernsjefens foredrag
Presentasjonsserie (engelsk)