Områdeberedskap gir bedre trygghet for offshore-personell

september 30, 2002, 23:00 CEST

Tirsdag 1. oktober faset Norsk Hydro og Statoil inn såkalt områdeberedskap i Troll-Oseberg-området i Nordsjøen utenfor Hordaland. De nye rutinene gir bedre trygghet for offshore-personell, sier Gunnar Breivik, direktør for Helse, miljø og sikkerhet i Hydro.

Den nye beredskapsordningen for Troll-Oseberg-området innebærer en samordning av beredskapsressursene mellom operatørselskapene Statoil og Hydro. Statoil innførte en tilsvarende plan for feltene på Haltenbanken fra sommeren 2001.

- Områdeberedskapen er basert på felles beredskapsfilosofi og retningslinjer som er utarbeidet av Oljeindustriens Landsforening, OLF, operatørselskapene på norsk sokkel, de ansattes fagforeninger og verneapparat, sier Breivik.

Godkjent av Oljedirektoratet

Etter initiativ fra myndighetene om å standardisere beredskapsrutinene på norsk sokkel har nå både Statoil og Hydro iverksatt områdeberedskap i flere områder. Oljedirektoratet har gitt formelt samtykke.

- Områdeberedskap betyr et reelt løft for beredskapsrutinene i Troll-Oseberg-området. Metodene for søk, redning og evakuering av personell blir mer effektive. I tillegg er det tatt i bruk et felles system for overvåking av skipstrafikken i området. Dette gir sikrere og tidligere varsel ved fare for kollisjon med innretningene. Systemet koordineres av Statoil Trafikkontroll på Sandsli utenfor Bergen.

Beredskapsfartøyene i området er også oppgradert i forhold til brannvern, oppsamling av oljeutslipp på sjøen og ikke minst redning og evakuering av personell i en gitt nødsituasjon. I tillegg er et søk- og redningshelikopter fast stasjonert på Oseberg Feltsenter.

- Det nye helikopteret er nå stasjonert med mannskap på Oseberg Feltsenter. I tilfeller hvor offshore-personell har behov for medisinsk hjelp, vil dette blant annet gi en betydelig raskere transport til sykehus. Dette er et viktig bidrag til å gi offshore-arbeiderne en tryggere hverdag, påpeker Breivik.

Trygge på egne rutiner

Blant annet Oljearbeidernes Fellessammenslutning har kritisert at Områdeberedskap legger til grunn at personer i sjøen med overlevingsdrakt skal kunne reddes i løpet av to timer etter at en ulykke er inntruffet. Senest 30. september ble denne kritikken formidlet gjennom TV2s nyhetssending klokken 21:00.

- Sikkerhetskriteriene for områdeberedskap er fastsatt av Oljeindustriens Landsforening, OLF, og er basert på analyser foretatt av blant annet SINTEF i Trondheim. Når det gjelder nedkjøling ved langvarig opphold i sjøen med overlevingsdrakt ved lave temperaturer, er tidskriteriet for dette satt godt innenfor maksimumsgrensene, sier Breivik.

OLF har også bedt OFS og rederinæringen om å dokumentere sine synspunkter og vil revurdere kravene til tid for redning av personell med overlevingsdrakt basert på ny informasjon som fremkommer.

Forskningssjef Randi Eidsmo Reinertsen ved SINTEF, sier i en kommentar at operatørselskapene, deriblant Hydro, har vært konservative når de har satt kriteriet for redning av personell med overlevingsdrakt.

Støttes av hovedverneombudet

Hovedverneombud Ragnvald Johannessen på Troll B støtter de nye beredskapsrutinene som nå er faset inn også på installasjonen han jobber for:

- Vi mener det nye beredskapsopplegget er en forbedring. Helikopter er mye bedre egnet til å plukke opp folk i dårlig vær enn hva båter er, sier han.