Utslipp fra Åsgard B (revidert)

oktober 1, 2002, 13:15 CEST

Mellom 60 og 70 kubikkmeter oljevannblanding lekket ut i sjøen fra en avgasstank for produsert vann på Åsgard B-plattformen i Norskehavet natt til 30. september.

Lekkasjen, som ble oppdaget om morgenen 30. september, førte til at produksjonen på plattformen ble stengt til samme ettermiddag.

Ifølge driftsteknisk sjef Svein F. Fredriksen på Åsgard B er plattformen nå i drift igjen og eksporterer rundt 26 millioner kubikkmeter gass i døgnet.

Lekkasjen skjedde ifølge Fredriksen fra stengte ventiler på vannutløpet fra Smørbukk oljeseperator. Oljeblandingen har kommet over i avgassingstanken for produsert vann og er gått ut i sjøen sammen med vannet. Oljen vil etterhvert brytes ned og ikke nå land, men ifølge Fredriksen overvåkes oljefilmen på havet.

Statens forurensningstilsyn er varslet i henhold til vanlige rutiner.

Statoil oppretter en intern granskingsgruppe for å avklare årsaksforholdene.

Prosessanlegget på Åsgard B-plattformen håndterer brønnstrømmene fra forekomstene Smørbukk og Midgard. Midgard inneholder gass, mens Smørbukk inneholder olje, gass og kondensat. Ifølge Fredriksen er man i gang med forberedelsene til oppstart av Smørbukk, men oljeseparatoren er ikke startet opp igjen ennå.