"Gå til hovedinnhold"

Over til selskapsbasert gassalg

oktober 2, 2002, 09:30 CEST

1. oktober, ved oppstarten av gassåret 2002, var overgangen til selskapsbasert gassalg fra norsk sokkel fullført. Den gamle ordningen med samordnet salgsadministrasjon er avviklet.

Gassforhandlingsutvalget (GFU) og Forsyningsutvalget (FU) opphørte å eksistere i 2001. Nå settes den nye modellen for administrasjon av salgsavtalene ut i livet. Det innebærer at hvert selskap som produserer gass selv skal markedsføre og administrere sine leveranser.

Selskapsbasert gassalg vil skjerpe konkurransen i markedet i tråd med EUs intensjon, mener direktør for forsyning og transport i Naturgass, Erik Kjos-Hanssen. For Statoil innebærer omleggingen nye forretningsmuligheter. Selskapet kan for eksempel kjøpe salgsgass fra andre aktører på sokkelen, eller tilby andre selgere back-up-tjenester som sikring for forpliktede leveranser.

Statoil markedsfører og selger i dag sin egen og statens gass. Dette utgjør om lag 70 prosent av samlet gassproduksjon på norsk sokkel. Den første dagen i det nye gassåret solgte Statoil 109 millioner kubikkmeter gass.

Kjos-Hanssen sier at den nye modellen innebærer betydelige endringer for produsentene. Statoil, som tidligere representerte de øvrige selgerne, ivaretok blant annet daglig informasjon til kjøperne på vegne av hele lisensgruppene.

22 gasskjøpere har langsiktige avtaler med Statoil på norsk sokkel, og medarbeiderne i Naturgass har gjort en omfattende jobb med restrukturering av avtaler. Det har også vært flere informasjonsmøter med kundene.

For en kunde som skal kjøpe gass betyr omleggingen at han kan forhandle med og bestille gass individuelt fra de gasseierne han selv ønsker.

Rettighetshavernes mulighet til å produsere sin andel av volumet på feltene er endret for å øke fleksibiliteten, opplyser Kjos-Hanssen. Tidligere måtte hver rettighetshaver løfte sin faste andel hver dag. Nå kan selskapene i større grad løfte uavhengig av sin eierandel. Dette krever imidlertid at det holdes regnskap med at hvert selskap til slutt ender opp med et samlet uttak som tilsvarer andelen.