Nødpeilesendere på Tampen-turer

oktober 2, 2002, 08:00 CEST

Fra 1. oktober skal Statoils helikopterpassasjerer som flys til Tampen-området i Nordsjøen fra Bergen utstyres med personlige nødpeilesendere.

Satsingen er et samarbeid med Norsk Hydro, som tar nødpeilesenderne i bruk på sine flyvninger mellom Bergen and Florø og Tampen.

Ordningen er det siste året blitt prøvd ut på selskapenes flyvninger fra Kristiansund og Brønnøysund til installasjoner i Norskehavet. Erfaringene er så gode at ordningen nå blir permanent, samtidig med at den innføres i Tampen-området.

Senderne, som er festet i lommer i overlevingsdraktene, utløses når de kommer i vann. Search and rescue-helikoptrene (SAR) på Haltenbanken og på Tampen samt forsvarets Sea King-helikoptre har utstyr som fanger opp signaler fra senderne.

"Statoil arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerheten rundt helikoptertransporten. Bruken av nødpeilesendere er en del av dette arbeidet," opplyser Erling Munthe-Dahl i Statoils flysikkerhetsstab.

250 nødpeilesendere er festet til overlevingsdrakter ved helikopterterminalen på Flesland. 50 skal tas i bruk i Florø og på drakter som brukes under shuttling i Statfjord- og Oseberg-områdene. Passasjerene får informasjon om senderne blant annet i en ny informasjonsfilm som vises før helikopteravgang.

Ifølge Munthe-Dahl arbeides det med å innføre tilsvarende ordning på Statoils flyvninger fra Stavanger.