Gass fra Visund allerede fra 2005

oktober 3, 2002, 23:00 CEST

Planen for Visund Gass ble fredag godkjent av regjeringen i Statsråd. - Gasseksporten fra Visund vil starte to år tidligere enn opprinnelig planlagt, sier lederen for Visund feltenhet, Arnleiv Dale.

Utbyggingen av Visund Gass, som omfatter investeringer i ny gassbehandlingskapasitet på Visundplattformen og en ny rørledning fra Visund til Kvitebjørn gassrørledning, ble fredag godkjent i Statsråd. Den opprinnelige utbyggingsplanen for Visundfeltet innebar at gasseksporten fra feltet skulle starte i 2007. I den nye planen som nå er godkjent, vil gasseksporten starte allerede i 2005.

- Det er veldig positivt at vi har klart å fremskynde oppstart av gasseksporten med to år. Dette fører til økt verdiskaping på Visund, sier Arnleiv Dale. Det har vært en forutsetning at gasseksport ikke skal føre til redusert oljeproduksjon. Vi vil derfor øke gassinjeksjonen og regner også med at oljeproduksjonen vil øke noe som følge av dette.

De utvinnbare gassreservene i Visund er anslått til 55,5 mrd Sm3 (standard kubikkmeter), herav 4,7 millioner tonn NGL. De totale investeringene i Visund Gass-prosjektet er estimert til 2,68 milliarder kroner. Prosjektet omfatter bygging og installasjon av to moduler for henholdsvis gassinjeksjon og gasseksport. Kapasiteten i boligkvarteret på Visund vil også bli utvidet med 12 senger. Leirvik Sveis er tildelt kontrakt for utvidelse av boligkvarteret.

Visundfeltet ligger i Tampenområdet, øst for Snorrefeltet. Visund gasseksport innebærer at gassen fra Visund skal transporteres gjennom en ny rørledning til Kvitebjørn gassrørledning, for videre transport gjennom denne til Kollsnes. Gassen vil bli behandlet i NGL-anlegget på Kollsnes og transportert gjennom eksisterende rørledninger til markedet.