Skip to content

Kårstø-kontrakt til Kellogg

oktober 4, 2002, 08:30 CEST

Statoil har på vegne av Gassco, som er operatør for Kårstø, tildelt ingeniørfirmaet M.W. Kellogg en kontrakt i forbindelse med Kristin-utvidelser på gassbehandlingsanlegget i Nord-Rogaland.

Kontrakten omfatter prosjektering og assistanse med anskaffelser og bygging for å ta i mot og prosessere gassen fra Kristin-feltet i Norskehavet på Kårstø. Total verdi på kontrakten er om lag 650 millioner kroner. Den har en varighet fram til oktober 2005.

Utbyggingsprosjektet skal være fullført når Kristin-feltet starter produksjonen 1. oktober 2005.

Gassen skal sendes gjennom rørledningen Åsgard transport til Kårstø.

Også gassen fra Mikkel-feltet i Norskehavet skal håndteres på Kårstø når produksjon starter 1. oktober 2003.