Grønn elektrisitet fra Island

oktober 7, 2002, 11:15 CEST

Statoil ser på muligheten for å eksportere strøm basert på geotermisk energi fra Island til Norge, Storbritannia eller til begge landene.

Selskapet inngikk nylig en intensjonsavtale med Statnett og islandske Landsvirkjun. Partene skal fram til våren utføre en mulighetsstudie for bygging av et 600 megawatt varmeverk.

"Vi vurderer prosjektet på Island fordi vi ønsker å delta i fornybare energiprosjekter der vi har relevant kompetanse å bidra med," sier Hanne Lekva, leder for forretningsutviklingsenheten Ny energi.

Varme fra 1000 til 2000 meter nede i bakken skal hentes opp og drive turbiner som skal produsere strøm. Kraftverket vil kunne produsere rundt fem terawattimer per år. Det er fire til fem prosent av den årlige norske strømproduksjonen.

Om planen blir realisert, blir strømkabelen 1200 kilometer lang. Til tross for den lange avstanden, kommer energitapet til å ligge på bare seks prosent.

Foreløpige vurderinger viser at prosjektet kan konkurrere med andre typer fornybar energi. Med dagens strømpriser vil imidlertid ikke den geotermisk baserte strømmen fra Island være konkurransedyktig.

"Vår satsing baserer seg på en vekst i såkalte grønne sertifikater. Vi tror denne type elektrisitet vil være kommersielt attraktiv på litt lengre sikt," kommenterer Lekva.

Stadig flere europeiske land krever at kraftprodusentene skal omsette en viss mengde fornybar energi.