Kristin-kontrakt til Dragados

oktober 8, 2002, 14:00 CEST

Det spanske verftet Dragados Offshore har fått oppdraget med å bygge stigerørsbalkong og flammetårn til den Statoil-opererte Kristin-plattformen i Norskehavet.

Statoil har undertegnet kontrakt med verftet på vegne av rettighetshaverne i Kristin-lisensen. Kontraktsverdien er i underkant av 300 millioner kroner.

"Dragados ble valgt ut fra en bred vurdering. Vi har konsentrert oss om helse-, miljø- og sikkerhetssiden, kvalitet, pris og gjennomføringsevne," sier Nina Udnes Tronstad, produksjonsdirektør i Kristin-prosjektet.

Forgreiningsrør- og stigerørsbalkongen veier omtrent 4300 tonn, og består av rørsystemer og stålkonstruksjoner. Flammetårnet veier 270 tonn og er 105 meter høyt.

I mars 2004 skal ferdig utstyr fraktes fra byggeplassen i Cadiz i Spania til Aker Stord verft hvor det skal sammenstilles med dekket, opplyser Udnes Tronstad.

Den flytende Kristin-plattformen får kapasitet til å produsere 126.000 fat kondensat og vel 18 millioner kubikkmeter rikgass per dag fra 12 undervannsbrønner. Produksjonsstart for feltet er satt til 1. oktober 2005.

Samlede investeringer i Kristin-utbyggingen er anslått til 17 milliarder kroner.

Feltet skal levere om lag 35 milliarder kubikkmeter gass i perioden fra produksjonsstart til 2016. Kondensat- og våtgassproduksjonen er beregnet til henholdsvis 220 millioner fat og 8,5 millioner tonn gjennom perioden.