Styrker Snøhvit-prosjektet

oktober 9, 2002, 08:30 CEST

Statoils gjennomgang av Snøhvit-prosjektet viser at det er nødvendig å styrke prosjektets ledelse og organisering. Formålet er å sikre en bedre oppfølging av kostnader og framdrift.

"Snøhvit er det største og samtidig det mest kompliserte utbyggingsprosjektet i Statoil," sier konsernsjef Olav Fjell.

Han understreker at Statoil er sterkt opptatt av en vellykket gjennomføring av prosjektet.

Statoil har tidligere i høst identifisert en kostnadsøkning for deler av Snøhvit og har nå hatt en intern gjennomgang av hele prosjektet.

Gjennomgangen viser at det er nødvendig med en ledelsesmessig og organisatorisk styrking. Prosjektet tas derfor ut av forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge og vil nå rapportere direkte til konserndirektør Inge K. Hansen. Prosjektet vil også styrke oppfølgingen av Linde som er hovedkontraktør for LNG-anlegget på Melkøya.

Statoil fortsetter med en detaljert gjennomgang av alle sider av prosjektet, og resultatet fra dette arbeidet vil presenteres for partnerskapet senere i høst. Det er ikke avklart hvorvidt det er behov for å øke investeringsrammen for prosjektet, eller om kostnadsøkningen som er identifisert skal dekkes av posten uforutsette kostnader.

For at konserndirektør Inge K. Hansen skal få tilstrekkelig tid til Snøhvit-prosjektet vil direktør for Helse, miljø og sikkerhet, Stig Bergseth, rapportere direkte til konsernsjef Olav Fjell.