Varsel om resultateffekter for tredje kvartal

oktober 14, 2002, 23:00 CEST

Hydro sendte tirsdag ut melding om forhold som har konsekvenser for selskapets resultater for tredje kvartal 2002. Resultatet vil blant annet bli belastet med om lag 1,3 milliarder kroner i letekostnader innen olje- og gassvirksomheten.

Hydro har nå avsluttet en omfattende evaluering av prospektiviteten i Blokk 34 i Angola. Det er fortsatt planlagt ytterligere to letebrønner i andre deler av det 6.000 kvadratkilometer store lisensområdet, men selskapet har besluttet å kostnadsføre den resterende del av tidligere aktiverte utgifter til anskaffelse av lisensrettigheter. Dette medfører en belastning på 480 millioner kroner.

Den tredje letebrønnen i Mexicogulfen, Spa, er avsluttet uten at funn er gjort. Denne brønnen vil belaste resultatet med om lag 300 millioner kroner inkludert tidligere aktiverte utgifter til anskaffelse av lisensrettigheter. En brønn på dansk sokkel, Svane, ga funn som ikke vurderes som drivverdig, og medfører at 140 millioner kroner vil bli kostnadsført i kvartalet.

Samlet vil Hydros resultat bli belastet med om lag 1,3 milliarder kroner i letekostnader i tredje kvartal.

Kvartalsresultatet i Aluminium vil bli preget av svake markedsforhold og ytterligere fall i aluminiumprisen i løpet av kvartalet. I tillegg er det oppstått et urealisert valutatap på 380 millioner kroner relatert til Hydros tilknyttede selskap Alunorte i Brasil.

Olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel utgjør en betydelig andel av Hydros inntjening og beskattes med en marginalskatt på 78 prosent. Av de samlede utforskningskostnadene i tredje kvartal er vel 1,1 milliard kroner knyttet til aktiviteter utenfor Norge. Kombinasjonen av høy marginalskatt på inntjeningen på norsk sokkel og store kostnadsføringer internasjonalt vil gi en unormalt høy skatteprosent for kvartalet. Hydro anslår skatten for tredje kvartal til å bli anslagsvis 80-90 prosent, går det fram av meldingen.