Hydro-ledere danner eget selskap for integrasjon og omstilling

oktober 14, 2002, 23:00 CEST

Tre høyt profilerte ledere har besluttet å gå ut av Hydro for å danne en egen konsulentvirksomhet som skal kunne bistå med spesialkompetanse i integrasjons- og omstillingsprosesser. Hydro går inn med en eierandel på 25 prosent i det nye selskapet.

De tre Hydro-direktørene som nå skal videreutvikle integrasjons- og omstillingskompetanse i et selvstendig selskap, er Henrik Andenæs (52), Tor-Geir Engebretsen (46) og Bjørn Vold (53).

Alle tre har det seneste året vært engasjert på prosjektbasis med å lede integrasjonsarbeidet i forbindelse med oppkjøpet av VAW aluminium AG.

Tidligere var Henrik Andenæs informasjonsdirektør for Hydro-konsernet. Tor-Geir Engebretsen har vært Hydros personaldirektør for Norge og sentral i større omstillingsprosjekter i konsernet. Bjørn Vold har gjennom en årrekke vært Hydros IT-direktør. Alle tre har også tidligere hatt sentrale lederstillinger utenfor Hydro.

Spisskompetanse

I en redegjørelse fra Hydros konserndirektør Alexandra Bech, som har det overordnete ansvaret for organisasjon og kompetanse i konsernet, blir det pekt på at Hydro gjennom de siste tre-fire årene har gjennomført betydelige omstillinger gjennom rendyrking av kjernevirksomheten, salg av aktiviteter, forbedringsprogrammer og betydelig oppkjøp innen olje- og aluminiumvirksomheten. Siste store overtakelse fant sted gjennom oppkjøpet av det tyske aluminiumselskapet VAW, som i løpet av året er blitt fullt integrert i Hydro Aluminium.

- Disse prosessene har gitt en vesentlig styrking av Hydros erfaringsbase og utviklet spisskompetanse hos nøkkelmedarbeidere. Denne kompetansen er delvis utviklet i tett samspill med flere av de store internasjonale konsulentselskapene, heter det.

Som et ledd i videreføringen av denne kompetansen har Hydro sammen med Henrik Andenæs, Tor-Geir Engebretsen og Bjørn Vold besluttet å etablere et eget selskap som skal tilby konsulenttjenester med hovedvekt på integrasjons- og omstillingsprosesser.

Selskapet får navnet ITC Partners og vil være 25 prosent eid av hver av de tre partnerne og Hydro. Hydro har inngått en tre års samarbeidsavtale med ITC Partners for å sikre seg tilgang på kapasitet, men det nye selskapet akter også å arbeide med kunder utenfor Hydro-konsernet. Bokstavene ITC står for "integration, turnaround, change".

"Spennende knoppskyting"

Konserndirektør Alexandra Bech har stor tro på ITC Partners: - Vi ser på etableringen av ITC Partners som en meget spennende knoppskyting. Med forandringstakten som Hydro forventes å ha også i årene fremover, vil vi ha betydelig behov for den type erfaring og kompetanse som de tre partnerne representerer.

- Modellen vi har valgt, gjør det mulig å forene Hydros behov for spisskompetanse med et ønske fra partnerne om å etablere egen virksomhet. Jeg er også av den oppfatning at videreutvikling av kompetansen har de beste vekstmuligheter i denne modellen, der partnerne selv er i førersetet og kombinerer oppdrag for Hydro med oppdrag for andre kunder, sier Bech.