Skip to Content
no

Rammeavtaler for rørselskap

oktober 15, 2002, 08:00 CEST

Statoils heleide datterselskap PipeCare har inngått rammeavtaler verdt mellom 20 og 30 millioner kroner for leveranser av løsninger og tjenester innen systemer for rørtransport.

Gjennom selskapet får løsninger for rørtransport som er utviklet av Statoil for bruk i Nordsjøen fotfeste internasjonalt.

Ifølge administrerende direktør Ola Nestaas leverer PipeCare ekspertise og systemer til BP i forbindelse med gassprosjektet Nam Con Son i Vietnam, hvor Statoil tidligere var deltaker. PipeCare sørger for nøkkelressurser i den avsluttende fasen av prosjektet samt IT-system for drift og vedlikehold.

Det er også inngått avtale med det australske operatørselskapet Woodside om utvidelse av transportsystemet fra et eksisterende felt offshore i Vest-Australia.

"Woodside ønsker erfaringsoverføring fra Nordsjøen og vil benytte utprøvd teknologi herfra," sier Nestaas.

En tredje rammeavtale er inngått med Gassco for assistanse innenfor rørteknologi. Første leveranse som omfatter kompetanse om tilstandskontroll av rørsystemer, prosedyrer og filosofi er allerede iverksatt.

PipeCare ble etablert i mars 2001 for å selge Statoil-utviklet rørledningsteknologi. Gjennom selskapet skapes merverdi av Statoils kompetanse på teknologi. Kompetansen dekker konseptevaluering, tilknytning, uttesting, klargjøring, inspeksjon, vedlikehold, reparasjoner og igangsetting av drift. PipeCare skal blant annet levere løsninger og tjenester til andre operatører og ingeniørselskaper.