Alfa Nord-jobb til Aker Kværner

oktober 17, 2002, 08:45 CEST

Statoil har utøvd opsjoner i en kontrakt med Aker Kværner om modifikasjonsarbeid for oppkobling av satellittfeltet Alfa Nord til Sleipner A- og T-plattformene i Nordsjøen.

Opsjonene har en samlet verdi på i overkant av 200 millioner kroner.

Statoil inngikk i 2001 kontrakt med Kværner Oil & Gas for modifikasjoner på Sleipner T-plattformen på Sleipner Vest-feltet knyttet til lavtrykksproduksjon og prekompresjon. Denne kontrakten inneholdt to opsjoner for Alfa Nord-tilknytningen.

Arbeidet omfatter oppkobling av rørledningen mellom satellitten og Sleipner T, og av styringssystemer mellom satellitten og Sleipner A.

Sleipner Vest Alfa Nord skal levere kondensat og gass fra 1. oktober 2004. En 18 kilometer lang rørledning skal knytte satellittfeltet til gassbehandlingsplattformen Sleipner T. Væsken skal transporteres videre gjennom en eksisterende rørledning til Kårstø-anlegget i Rogaland, mens tørrgassen går inn i distribusjonsnettet for gass fra Sleipner-området.